Linia grodzieńska rodu Cypla ma swój początek od potomków Stanisława i Ewy z domu Bylczyńska urodzonych w okolicy Zapole – są to: Stanisława, Amelia, Regina, Franciszka i Henryk. Wszyscy po fali repatriacji pozostali na Białorusi – większość z nich zamieszkała w Grodnie i jego okolicach, takich jak: Cydziki, Obuchowicze, Swisłocz, Tołoczki. Najstarszy syn Stanisława i Ewy – Piotr, zginął tragicznie w 1938 roku. Jedynie Henryk był kontynuatorem męskiej linii tego rodu pozostałej na Grodzieńszczyźnie. Jego siostry poprzez małżeństwa związały się już z innymi rodami tej ziemi, takimi jak: Cydzik, Obuchowicz, Subocz, Tołoczko. Średni brat Mikołaj w 1946 roku wyjechał do Polski – od niego swój początek miała  linia warszawska

Rodzina Cydzik...

 

 

Stanisława Cypla – najstarsza córka Stanisława i Ewy urodziła się  1 VII 1920 roku w okolicy Zapole. Ochrzczona została w parafialnym kościele w Kozłowiczach. W 1937 roku, jako 17-letnia panna wyszła za starszego od siebie o 20 lat Józefa Cydzika urodzonego 1900 roku, syna Antoniego i Zofii - potomka dawnej szlachty grodzieńskiej herbu Prawdzic.  Zamieszkała z mężem w okolicy Cydziki. 

W Cydzikach urodziło się ich dwóch synów: w dniu 2 VI 1938 roku Józef, a 11 VII 1940 roku Stanisław. Nigdy nie poznałem Stanisławy, jej męża Józefa i ich najstarszego syna.

Na zdjęciu poniżej rodzina Cydzików i Obuchowiczów. W dolnym rzędzie dwie siostry z domu Cypla: Stanisława Cydzik (od prawej) i Amelia Obuchowicz. W drugim rzędzie od lewej Józef Cydzik (syn Józefa i Stanisławy), Józef Cydzik (mąż Stanisławy), Wacław Obuchowicz (mąż Amelii) i Stanisław Cydzik (syn Józefa i Stanisławy). Zdjęcie zostało wykonane w Cydzikach na początku lat 50-tych XX wieku (po 1952 roku).

 

 

 

 

Józef Cydzik zmarł 25 VII 1976 roku – przeżył 76 lat. Stanisława Cydzikz domu Cypla przeżyła męża 30 lat – zmarła 8 VII 2006 roku w wieku 86 lat. Oboje zostali pochowani na cmentarzu parafii rzymsko-katolickiej w Żydomli. 

Na zdjęciu poniżej rodzina Cydzików żegnająca swoją matkę, babcię i teściową. W dolnym rzędzie od prawej: Irena Cydzik (żona Stanisława), Barbara Cydzik (zona Józefa), Stanisław i Józef Cydzik (synowie Stanisławy). W drugim rzędzie od lewej wnukowie Stanisławy: Marina i Andrzej (dzieci Stanisława) oraz Irena Tołoczko z domu Cydzik (córka Józefa) z mężem Walentym oraz Henryk Cydzik (syn Józefa).

Starszy syn Józefa Cydzika i Stanisławy z domu Cypla – Józef, ożenił się w 1964 roku. Jego żona ma na imię Barbara.  Mają dwoje dzieci: córkę Irenę urodzoną 3 IX 1965 roku i syna Henryka urodzonego 4 VI 1972 roku. Irena Cydzik około 1987 roku wyszła za swojego rówieśnika Walentego Tołoczko urodzonego 13 III 1965 roku. Mają dwoje dzieci: córkę Julię urodzoną 31 I 1988 roku i syna Pawła urodzonego 19 VII 1993 roku . Henryk  ożenił się z Rosjanką – Swietłaną. Mają syna Ignacego urodzonego 7 III 2000. Mieszkają w Grodnie. 

  • Irena Tołoczko zd. Cydzik z rodziną

  • Henryk Cydzik z rodziną

Młodszy syn Stanisławy z domu Cypla i Józefa Cydzika – Stanisław, ożenił się  w 1970 roku. Jego żona miała na imię Irena – zmarła 7 XII 2009 roku, pochowana została w grobie rodzinnym Cydzików na cmentarzu rzymskokatolickim w Żydomli.  W małżeństwie tym urodziło się dwoje dzieci – oboje w Grodnie: syn Andrzeja urodzony 29 I 1971 roku i córka Marina urodzona 18 VI 1978 roku. 

Andrzej mieszka w Grodnie – ożenił się w 1994 roku, a jego żona ma na imię Helena. Mają dwóch synów: Władysława urodzonego 19 V 1995 roku i Edwarda urodzonego 18 XII 2006 roku. Marina Cydzik córka Stanisława i Ireny od końca lat 90-tych XX wieku mieszka na stałe w Warszawie – jest panną i ma podwójne obywatelstwo. Na zdjęciu poniżej Marina z rodzicami.

 

Rodzina Obuchowicz...

Amelia Cypla – druga z kolei córka Stanisława i Ewy  z domu Bylczyńskiej urodziła się 1 I 1924 roku w okolicy Zapole. W 1951 roku poślubiła starszego od siebie o 19 lat Wacława Obuchowicza urodzonego 5 VII 1905 roku, syna Mikołaja i Felicji - pochodzących z dawnej grodzieńskiej szlachty herbu Jasieńczyk. Wesele odbyło się w rodzinnym domu panny młodej w Zapolu – z tego okresu pochodzi zdjęcie, na którym widoczny jest jakże charakterystyczny ganek zapolskiego domu. Na zdjęciu poniżej widoczne są dwie siostry Amelii – Franciszka i Regina (pierwszy rząd od lewej) oraz brat Henryk (pierwszy od prawej). 

Po ślubie małżonkowie zamieszkali we wsi Obuchowicze. W małżeństwie tym urodziło się troje dzieci: Feliks urodzony 17 VII 1952 roku, Teresa urodzona 1 I 1954 roku i Edmund urodzony 1 IX 1955 roku. 

Feliks i Maria z Bylczyńskich Obuchowicze

Feliks Obuchowicz syn Wacława i Amelii z domu Cypla ożenił się z Marianną (Marią) Bylczyńską urodzoną 25 III 1957 roku, córką Michała i Danuty z domu Pyrska. Pomiędzy Marią, a moimi przodkami zachodzi  pokrewieństwo 5 stopnia. Rodzony brat mojej babci Ewy Cypla z domu Bylczyńska – Józef, był pradziadkiem Marii.  Naszym wspólnym przodkiem  był więc Adam Bylczyński. Feliks i Maria po ślubie przez długie lata mieszkali w Grodnie – tam urodziło się ich dwóch synów: Andrzej  1 X 1977 i Aleksander 4 V 1981 roku. 

Andrzej i Natalia Obuchowicze

 

 

Starszy syn Andrzej przez klika lat pracował jako urzędnik państwowy (prawdopodobnie był oficerem grodzieńskiej milicji). Po jakimś czasie uległ poważnemu wypadkowi, w efekcie którego musiał odejść z pracy i przejść na rentę. Widziałem go tylko raz w życiu, gdy jeszcze był dzieckiem. Ożenił się około 2010 roku ze swoją wieloletnią narzeczoną o imieniu Natalia – notabene bardzo ładną kobietą.

Aleksander "Alik" Obuchowicz

 

 

 

 

Młodszy syn Aleksander przez kilka lat przebywał w Polsce. Studiował w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych  w Warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2006 roku ukończył studia magisterskie, a jakiś czas później podjął studia doktoranckie. Po ukończeniu studiów powrócił do Grodna. W rodzinnych Obuchowiczach zajął się hodowlą pomidorów na szeroką skalę. 

Na zdjęciu poniżej – od prawej: Andrzej Obuchowicz, jego przyszła żona Natalia, Aleksander Obuchowicz i ich siostra cioteczna Marina Cydzik (zdjęcie z 2007 roku).

Romuald i Teresa z Obuchowiczów Ejsmontowie

 

Teresa Obuchowicz, córka Wacława i Amelii z domu Cypla wyszła za Romualda Ejsmonta (Eysymonta) urodzonego 23 V 1950 roku. Mają dwoje dzieci – syna Witalija urodzonego 1 VII 1975 roku i córkę Wiktorię urodzoną 16 XII 1985 roku.

Witalij Ejsmont w dniu 29 IX 2007 roku w Grodnie ożenił się z panną o imieniu Helena. Wiktoria Ejsmont w dniu 22 VI 2003 roku wyszła za Andrzeja Karcza.

  • Witalij i Helena Ejsmontowie (2007)

  • Andrzej i Wiktoria z Ejsmontów Karczowie

    od lewej: Feliks Obuchowicz, Teresa Ejsmont z domu Obuchowicz, Maria Obuchowicz z domu Bylczyńska, nowożeńcy, Romuald Ejsmont, Aleksander Obuchowicz.

Edmund Obuchowicz

Edmund Obuchowicz syn Wacława i Amelii z domu Cypla, jako niespełna 18-letni młodzieniec  w 1982 roku ożenił się z Cecylią Tołoczko urodzoną 20 VII 1956 roku. W dniu 1 X 1982 roku urodził się syn Paweł – jedyny potomek tego małżeństwa. Edmund zginął tragicznie w 1987 roku w czasie pełnienia służby wojskowej w Armii Radzieckiej. Pochowany został na cmentarzu rzymsko-katolickim w Żydomli,.

Amelia Obuchowicz z domu Cypla zmarła 27 V 2007 roku w Obuchowiczach. Pochowana została na cmentarzu rzymsko-katolickim w Żyfomli, w tej samej mogile co jej syn zmarły dtragicznie dwadzieścia lat wcześniej...

Rodzina Subocz...

 

 

Regina Cypla - pozostała przy życiu bliźniaczka Heleny, córka Stanisława i Ewy, urodziła się 8 VII 1927 roku w okolicy Zapole. Panną była dosyć długo – za mąż wyszła dopiero w wieku 40 lat, za starszego o dziesięć lat Aleksandra Subocz urodzonego 9 IX 1917 roku. Mieszkali w Swisłoczy, a następnie w Grodnie. Małżeństwo to nie miało potomków. Aleksander Subocz zmarł 16 VII 1995 roku. Regina przez ponad 14 lat żyła samotnie – pod koniec życia pozostawała pod opieką swojej siostrzenicy Ireny Szulskiej ze Swisłoczy. Irena i jej mąż Borys byli wtedy lekarzami w jednym z grodzieńskich szpitali. Zmarła w Grodnie w dniu 22 II 2009 roku.

Aleksander i Regina zd. Cypla Suboczowie

Rodzina Tołoczko...

 

 

Franciszka Cypla – najmłodsza córka Stanisława i Ewy, urodziła się w dniu  8 III 1931 roku w okolicy Zapole. Około 1954 roku wyszła za Kamila Tołoczko zwanego zdrobniale „Kamko”, urodzonego 2 II 1929 roku w Tołoczkach - jego przodkowie wywodzili się z prastarej szlachty grodzieńskiej herbu Pobóg. Po ślubie pozostali w rodzinnym domu Franciszki w Zapolu.

We wsi Zapole na świat przyszli potomkowie tego małżeństwa: Walenty urodzony 4 II 1955, Tadeusz 24 VII 1959 i Krystyna 24 VII 1960 roku. Jest bardzo prawdopodobne, że cała rodzina mieszkała w Zapolu do co najmniej do 1970 roku, później w Tołoczkach i Grodnie. Dom pozostaje w posiadaniu tej rodziny do dnia dzisiejszego. Na zdjęciu poniżej cała rodzina Tołoczko. Zdjęcie zostało wykonane przed domem w Zapolu w połowie lat 60-tych XX wieku.

Najstarszy syn Walenty, w 1976 roku ożenił się z Jadwiga Bakanowicz. W małżeństwie tym urodziło się troje dzieci. W dniu 10 II 1977 roku urodził się pierworodny syn Stanisław – zmarł 10 X 1991 roku. W dniu  VII 1979 roku urodziła się córka Anna, a 28 XII 1993 roku syn Jerzy.  Anna wyszła za dużo starszego od siebie Sergieja Maeehin’a, urodzonego w 1961 roku – mają syna Romana urodzonego 19 II 2003 roku.

Tadeusz – syn Kamila i Franciszki z domu Cypla, w 1983 roku ożenił się z Aliną (nazwisko rodowe nie jest mi znane) urodzoną 2 V 1959 roku. W małżeństwie tym  urodziło się dwoje dzieci: w dniu 21 VII 1984 roku córka Helena, a 26 XI 1993 roku syn Andrzej.

Krystyna – córka Kamila i Franciszki z domu Cypla, w 1979 roku wyszła za Leonarda Danisiewicza urodzonego 23 IV 1959 roku. Mają dwie córki: Marię urodzoną 30 VI 1980 i Irenę urodzoną 1 VIII 1983 roku. Obydwie córki wyszły za mąż. Maria za Aleksandra Dosniejewicza – w dniu 11 VI 2002 roku urodził się ich pierworodny syn Władysław. Irena za Aleksandra Pucowskiego – w dniu 12 XII 2003 roku urodziła się ich pierworodna córka Karina.

Franciszka Tołoczko z domu Cypla zmarła 31 VIII 1992 roku. Jej mąż – Kamil „Kamko” Tołoczko zmarł 9 I 2003 roku.

Rodzina Cypla...

18-letni kawaler przed rodzinnym domem w Zapolu

 

 

 

 

Henryk Cypla – najmłodszy z synów Stanisława  i Ewy, urodził się 15 I 1932 roku w okolicy Zapole.W 1955 roku ożenił się z Galiną (Haliną) Leszeniuk, urodzoną 4 XI 1934 roku. Od końca lat 60-tych XX wieku mieszkali w Grodnie.  W małżeństwie tym urodziły się dwie córki: Irena 6 III 1956 roku i Marina 1 IV 1963 roku. 

  • 1951 rok - wówczas narzeczeni

  • lata 70-te XX wieku

  • 2007 rok

Borys i Irena zd.Cypla Szulscy

 

 

Starsza córka Irena w 1978 roku wyszła za Borysa Szulskiego ze Swisłoczy – po ślubie tam właśnie zamieszkali. Tamże narodziły się ich dwie córki: Olga  1 X 1979 roku i Galinę 12IV 1984 roku. Borys i Irena są cenionymi lekarzami w jednym ze szpitali w Grodnie.

Aleksander i Marina zd. Cypla Sańko

 

Młodsza córka Henryka – Marina, w 1985 roku poślubiła Aleksandra Sańko. Mają jednego syna –Aleksandra (urodzonego w Grodnie w dniu 11 XII 1986 roku. Do 1999 roku mieszkali w Grodnie. Później przeprowadzili się do St.Petersburga w Rosji, gdzie mieszkają do dzisiaj – posiadają obywatelstwo rosyjskie.

Henryk Cypla zmarł 10 XII 2008 roku w Swisłoczy w domu swojej córki Ireny. Jego córki, wnuczki i wnukowie żyją współcześnie na Białorusi i w Rosji – niestety nie noszą nazwiska Cypla, a i język ojczysty ich przodków staje się zapomniany. Henryk był ostatnim męskim przedstawicielem linii grodzieńskiej rodu Cypla...

Henryk Cypla ze swoim wnukiem Aleksandrem Sańko (synem Aleksandra i Mariny) - koniec lat 80-tych XX wieku