TYKWIŃSKI Mieczysław - oryginał aktu urodzenia/chrztu z 1906 roku, Warszawa, parafia św. Barbary