TYKWIŃSKI Czesław Apoloniusz (rodzony brat mojego dziadka Mieczysława) - oryginał aktu urodzenia/chrztu Nr 959/1900, Warszawa, parafia św. Barbary