TYKWIŃSKI Franciszek Aniela zd. SOCZYŃSKA (moi prapradziadkowie) - akt ślubu Nr 1/1865, Karlinka, parafia Sochocin