Skrócony odpis aktu urodzenia mojego ojca - wydany w Polsce przez USC Olsztyn w dniu 14 VIII 1953 (w akcie błędnie zapisano nazwisko rodowe mojej babci: BOLCZYŃSKA, zamiast BYLCZYŃSKA - błąd ten naprawiono dopiero na początku lat 90-tych XX wieku)