TYKWIŃSKI Konstanty (rodzony brat mojego pradziadka Władysława) - akt urodzin/chrztu Nr 41/1866 Karlinka, parafia Sochocin