1959 rok - mama i Halinka (jak już jeździć to z klasą)