1992 rok - w mieszkaniu rodziców na Nowolipkach, w tle mój tata