1936 rok nad Świdrem - mama, dziadek i jego rodzony brat Czesław TYKWIŃSKI