1938 rok - mama na letnisku (pozostałych dzieci nie rozpoznałem)