TYKWIŃSKI Mieczysław - 1982 rok (ostatnie zdjęcie mojego dziadka)