TYKWIŃSKI Mieczysław - 2 X 1928 rok (mój dziadek miał wtedy 22 lata)