Z rodzinnych albumów...

W tym albumie zaprezentowane zostaną zdjęcia pozostałe po niektórych moich przodkach i krewnych:

  • rodzice - Urszula Bogumiła zd. TYKWIŃSKA i Mikołaja CYPLA
  • dziadkowie ojczyści - Ewa zd. BYLCZYŃSKA i Stanisław CYPLA
  • dziadkowie macierzyści - Halina zd. PIÓRKOWSKA i Mieczysłw TYKWIŃSKI
  • rodzina z Białorusi: rodziny CYDZIK, OBUCHOWICZ, SUBOCZ, TOŁOCZKO
  • inni krewni

Niestety są to skromne pozostałości ocalałe cudem po pożodze wojennej i Powstaniu Warszawskim.